Verwijderen van bomen

Wanneer een boom in zijn geheel of voor een groot deel een beperking of gevaar oplevert voor zijn omgeving, kan het een optie zijn om een boom te verwijderen. Mocht de boom niet vrij kunnen vallen, dan wordt d.m.v klim en afvangtechnieken de boom verwijderd. Dit gebeurt met uiterste precisie zodat de omgeving, bijvoorbeeld huizen, schuurtjes, schuttingen beplanting enz.. niet beschadigd wordt.

Afvoeren van tak en stamhout

Wanneer een boom gesnoeid is of in zijn geheel verwijderd is blijft er stam of tak afval over. Wij kunnen naar wens het tak afval afvoeren en het stamafval voor u op locatie zagen. Mocht u het stamafval zelf niet kunnen gebruiken dan kunnen wij dit ook voor u afvoeren.